Terms of Service

Voorwaarden voor het gebruik van de app & website van van SocialMediaManagerCursus.nl:

 1. Door het downloaden van de app van SocialMediaManagerCursus.nl gaat u akkoord met de volgende voorwaarden.
 2. De app is eigendom van SO-MC B.V., gevestigd aan Postweg 11, 4456 AB Lewedorp, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78429218.
 3. Het gebruik van de app is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan om de app te gebruiken voor commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SO-MC B.V.
 4. SO-MC B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van de app.
 5. SO-MC B.V. behoudt zich het recht voor om de app op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, op te schorten of stop te zetten.
 6. SO-MC B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de app, inclusief, maar niet beperkt tot, informatie, tekst, afbeeldingen en links die worden aangeboden via de app.
 7. De gebruiker is verantwoordelijk voor het beveiligen van zijn/haar apparaat en het nemen van voorzorgsmaatregelen om de app te beschermen tegen virussen of andere schadelijke elementen.
 8. Het downloaden en gebruiken van de app is op eigen risico van de gebruiker.
 9. SO-MC B.V. kan niet garanderen dat de app foutloos, ononderbroken of veilig zal zijn, en is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van de app.
 10. De voorwaarden voor het gebruik van de app kunnen te allen tijde worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Door het blijven gebruiken van de app na een dergelijke wijziging, gaat de gebruiker akkoord met de gewijzigde voorwaarden.

Algemene Voorwaarden – Social Media Manager Cursus & Vacaturebank

Gebruiksvoorwaarden

Bij het inschrijven voor de Social Media Manager Cursus en-/of het gebruik van onze vacaturebank, ga je akkoord met de volgende gebruiksvoorwaarden.

 1. Inhoud: De inhoud van de cursus en de vacaturebank is puur voor eigen verantwoording. We kunnen niet garanderen dat je een baan zult vinden na het voltooien van de cursus. (Of dat een werkgever een geschikte kandidaat vindt)
 2. User-Generated Content: Het plaatsen van vacatures en het uploaden van CV’s is een service die we aanbieden, maar wij zijn niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de informatie die gebruikers plaatsen.
 3. Aansprakelijkheid: Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortkomt uit het gebruik van onze cursus of vacaturebank.
 4. Intellectueel eigendom: Alle materialen in de cursus zijn ons eigendom en mogen niet worden gedistribueerd zonder onze toestemming.
 5. Toegang en gebruik: Misbruik van de vacaturebank of de cursusmaterialen kan leiden tot ontzegging van toegang.
 6. Wijzigingen: We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen. Het is jouw verantwoordelijkheid om regelmatig de voorwaarden te controleren.
 7. Marketing: Social Media Manager Cursus, onderdeel van So-MC B.V. behoudt het recht de vacatures te delen via marketingkanalen zoals andere websites van So-MC, Social Media, de nieuwsbrief e.d.
 8. Pricing: So-MC behoudt het recht om aan de aangeboden service aan te bieden voor een tarief. Dit zal aangekondigd worden via o.a. de eigen site en app.

Boetebeding

 1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.
 • is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 2.500
 • is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 7.500
 1. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
 2. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade. 
 3. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van So-MC B.V. waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.
 4. De prijs van de cursus is per één persoon; gebruiken meerdere afnemers de content op één inlog heeft So-MC het recht dit bedrag te verhalen.

Door gebruik te maken van onze site, app, cursussen, content, services en vacaturebank, ga je akkoord met bovenstaande voorwaarden.

× Hoe kan ik je helpen?