Een vraag hebben?

Categorieën
< Alle onderwerpen
Print

Porter’s Vijfkrachtenmodel

De Porter’s Five Forces-analyse is een framework dat is ontwikkeld door Michael E. Porter, een bekende managementtheoreticus. Dit model wordt gebruikt om de concurrentie- en aantrekkelijkheidsfactoren van een industrie of markt te analyseren. Het helpt bedrijven om de aantrekkelijkheid van een branche te begrijpen en om strategieën te ontwikkelen om concurrentievoordeel te behalen. Hier zijn de vijf krachten die in de analyse worden meegenomen:

 1. Bedreiging van nieuwe toetreders (Threat of New Entrants):
  • Dit verwijst naar de mate waarin nieuwe spelers kunnen binnentreden in de markt. Als het gemakkelijk is voor nieuwe concurrenten om toe te treden, kan dit de concurrentie verhogen en de winstgevendheid van bestaande spelers verminderen.
 2. Onderhandelingskracht van leveranciers (Bargaining Power of Suppliers):
  • Dit vertegenwoordigt de macht van leveranciers om prijzen te beïnvloeden of de kwaliteit van producten en diensten te beheersen. Als er weinig alternatieve leveranciers zijn of als leveranciers een cruciale rol spelen in de waardeketen, kunnen ze meer invloed hebben op de industrie.
 3. Onderhandelingskracht van afnemers (Bargaining Power of Buyers):
  • Dit verwijst naar de macht van de klanten om prijzen te beïnvloeden of om te eisen dat producten en diensten aan hun eisen voldoen. Als er veel alternatieve aanbieders zijn of als klanten gevoelig zijn voor prijsveranderingen, kunnen ze meer invloed hebben op de markt.
 4. Bedreiging van substituten (Threat of Substitutes):
  • Dit heeft betrekking op het potentiële gevaar van alternatieve producten of diensten die de vraag naar het bestaande aanbod kunnen verminderen. Als er veel alternatieven beschikbaar zijn voor de producten of diensten in de markt, kan dit de concurrentie versterken.
 5. Intensiteit van de concurrentie (Rivalry Among Existing Competitors):
  • Dit vertegenwoordigt de mate van concurrentie tussen bestaande spelers in de industrie. Als de concurrentie intens is, kunnen bedrijven moeite hebben om hun marktaandeel te behouden en winstgevend te blijven.

Door de vijf krachten te analyseren, kunnen bedrijven de aantrekkelijkheid van de markt beoordelen en strategische beslissingen nemen om hun concurrentiepositie te versterken. Het is een waardevol hulpmiddel om bedrijven te helpen bij het begrijpen van de dynamiek van hun industrie en het identificeren van kansen en bedreigingen.

Inhoudsopgave
× Hoe kan ik je helpen?